Anaokulu Eğitim Modüllerimiz

Eğitim programımız öğrencilerimize 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmak amacıyla
yenilikçi eğitim modülleri kullanılarak tasarlanmıştır.

Oracy Yaklaşımı ile iki dilde etkili iletişim ve sunum becerileri kazandırıyor, tüm dil becerilerini eşit derecede geliştirmek için öğrencilerimizin iletişimsel becerilerini artıracak yazılı, sözlü ve dijital platformlar sunuyoruz.

Çocuklarla Felsefe (P4C) derslerimiz ile felsefi diyalog yoluyla eleştirel ve yaratıcı düşünebilen öğrenciler yetiştiriyor ve alanında uzman öğretmenlerimiz ile P4C yaklaşımını diğer branş derslerine de entegre ediyoruz. 

Science+ derslerimiz ile öğrencilerimizin bilimsel süreç becerilerini kullanarak toplum çevre etkileşimlerini anlamalarını sağlıyoruz.

Math+ ile günlük hayattaki problemleri matematiksel kavramlar ile düşünüp bilgiyi yorumlayıp uygulayabilmelerini sağlıyoruz.

STEAM uygulamaları ile matematiği ve fen bilimlerini, sanat, mühendislik, teknoloji ve bilim ile entegre ederek öğrencilerimizin tüm alanlara bütünsel yaklaşımını disiplinler arası uygulamalar ile destekliyoruz.