Öğrencilerimiz için
Başarı Bilinci

Ortaokul eğitimi öğrencilerin kişisel gelişimini, akademik performansını ve sosyal birey olma sürecini dengeli bir şekilde geliştirmelidir.  Bu kapsamda, başarı bilinci bizim için çok yönlüdür. Öğrenme hedefiyle akademik performans, bireysel farkındalık fırsatlarıyla kişisel donanım, değerler duygusuyla toplumsal katılım başarı bilincine yön veren ana unsurlardır.

İletişimde Yeterlilik ve Yabancı Dil Eğitimi
Yoğun İngilizce eğitimi ve ikinci yabancı dil eğitimi, 21. yüzyılın yaşam standartlarına yön veren güçlü bir başarı ögesidir. 5. sınıfta İngilizce Ağırlıklı Hazırlık  Programı, sınıf gruplarında oluşturulan seviye sınıfları ve uluslararası standartlardaki kazanım çerçevesi ve materyallerle öğrencilerimiz, kendilerini yazılı - sözlü platformlarda ifade etmele- rini destekleyen bir programı deneyimlemektedir.  Öğrencilerimiz dünya ülkelerine yönelik araştırma ve sunum projeleri, dil becerilerine yönelik ödev içerikleri ve dijital öğrenme araçları ile iletişimi güçlü bireyler olarak lise kademesine geçiş yapmaktadır. 

Akademik Başarı için Güçlü Sınav Hazırlığı
Okuduğunu anlama becerileri ve matematik-fen alanlarında okur-yazarlık gelişimi, sınav başarısının önemli paydaşları arasındadır. Değişen ve gelişen ulusal ve uluslararası sınav içerikleri doğrultusunda, beşinci sınıftan itibaren sınav danışmanlığı ve mentor öğretmenlik sistemleri ve geri bildirim temelli bir süreç yönetimiyle başarı bilincini sağlıyoruz.

Sanat ve Sağlık Odaklı Gelişim Atölyeleri
Sanat ve spor alanlarındaki gelişim atölyelerimizin ana ekseni; öğrencilerimizin kendi öğrenme hedeflerini oluşturarak kararlılık göstermeleri, farkındalık, üretim ve performans yönünde kendilerini ifade etmeleri ve entelektüel kimliklerini okulun dünya vizyonuyla buluşturmalıdır. Sanat tarihi, sağlık festivalleri, felsefe atölyeleri, yurt içi ve yurt dışı projelerle öğrencilerimiz estetik ve sağlık değerleriyle başarılarına çok yönlü katkıda bulunuyorlar.