Öğrencilerimiz için
Başarma Sorumluluğu

Birey ile okul, okul ile aile diyaloğunu güçlendiren öğrenme süreci için başarma sorumluluğunu önemsiyor; akademik performansı ön planda tutarak temel bilgi ve becerilerde gelişimi sağlayan ilkokul yaşantısı sunuyoruz.

Deneyim ve İletişim Günlüğü

İlkokul eğitiminde bireysel öğrenme alışkanlıklarını geliştiriyor, öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlayan ölçme-değerlendirme süreçlerini yönetiyoruz. İlkokul için hazırladığımız öz değerlendirme formları ve deneyim-planlama-iletişim günlükleri ile öğrencilerimizin yazılı ifade gücünü bireysel farkındalığa dönüştürüyoruz.

Yaşam Becerilerini Merkeze Alan Gelişim Süreci
Hem İngilizce hem de ana dilde yapılan Life Skills ve Practical Life atölyeleri ile öğrencilerimiz yaşayacak öğrenmenin ve özgüvenin gücünden faydalanıyorlar.

İki Dilde Okuryazarlık Becerileri
Öğrencilerimizin kitap, okuma ve yazma sevgisini sürekli kılmak için hikâye haritalarından yaratıcı yazarlık etkinliklerine, sunum becerilerinden görsel okuryazarlıklarına kadar beceri temelli bir programla onları okuryazarlığı güçlü bir öğrenen topluluğunda geliştiriyoruz.

İngilizce Dilinde Sözel ve Yazılı ifade Gücü
İlkokul 1. sınıfta İngilizce hazırlık programına katılan öğrencilerimiz, yabancı dili aktif bir şekilde tüm disiplinlerde kullanarak, akademik ve sosyal hayatta ihtiyaç duyacakları sözel ve yazılı ifade becerisine temel oluşturmaktadır.

Temel dil becerilerini (okuduğunu anlama, yazma, duyduğunu anlama, sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma) eş zamanlı sağlayan ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise hazırlık yılı İngilizce hazırlık programlarıyla İngilizce öğrenmenin global ölçekteki gelişimini üniversitemizin eğitim fakültesiyle birlikte ürettiği çalışmalarla güçlendiriyoruz.