İlkokul Eğitimi


GİRNE KOLEJİ İLKOKULUNDA BAŞARMA SORUMLULUĞU 

Girne Kolejinde sosyal-duygusal yaşamı ve akademik programı temsil eden temel öncelik sorumluluktur Girne Koleji İlkokul eğitim programı her öğrencinin
- Bireysel öğrenme alışkanlıklarına geliştirmek, 
- Bilgi ve beceri altyapısını güçlü kılmak, 
- Sözlü ve yazılı iletişim yeterliliğine yön vererek akademik performansına ivme kazandırmak,
Amacıyla oluşturulmuştur.

GİRNE KOLEJİ EĞİTİM ANLAYIŞI  
Girne Koleji eğitim programı dört ana çerçevede yapılandırılmıştır. Eğitim içeriklerinde yer verilen tüm disiplinlerin temel hedefi çağın ve dünyanın gerekliliklerine uyum sağlamaktır. 
- Her bir birey için güçlü bir Dünya Kimliği oluşturmak. 
- İngilizce dili yeterliliği başta olmak üzere Etkili İletişimi öncü kılmak. 
- Bütünsel Tasarım ile çok yönlü akademik ve sosyal başarıyı teşvik etmek.
- Yaratıcı Bakış Açısını geliştirerek akademik donanımı güçlendirmektir. 

Eğitim programımız 
- Dünya Kimliği için, Tematik  Öğrenme ile
- Etkili İletişim için, Oracy Yaklaşımı ile, 
- Bütünsel Tasarım için, Okuryazarlık Becerileri ile, 
- Yaratıcı Bakış Açısı için, İlgi ve Yetenek Atölyeleri ile desteklenmektedir. 


GİRNE KOLEJİ İLKOKUL DERS PROGRAMI, DERS İÇERİKLERİ, ZAMAN ÇİZELGESİ 
Girne Koleji İlkokulu ders programının temel önceliği, öğrencilerimizin akademik performansını güçlü kılacak Anadil Okuryazarlığı, Matematik Okuryazarlığı, Fen Okuryazarlığı, Teknoloji Okuryazarlığı ve Yabancı Dilde İletişim Yeterliliğidir. Eğitim programlarımızı 4 ana tema üzerinden planlıyoruz. Temaların içeriğin Matematik, Ana Dil, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri, Teknoloji, Uygulamalı Derslerden oluşur. Okuryazarlık becerisi uluslararası sınavlarda ölçülen bir beceridir. Eğitim anlayışı itibariyle yönünü dünyaya çevirmiş olan Girne Koleji de bu çalışmaları ve sınavları takip etmektedir. 

1.ÇEYREK DÖNEM TEMASI : SAĞLIK ve GÜVENLİK 
2.ÇEYREK DÖNEM TEMASI : İLETİŞİM ve TEKNOLOJİ 
3.ÇEYREK DÖNEM TEMASI : YAŞAM ve TOPLUM 
4.ÇEYREK DÖNEM TEMASI : BİLİM, KÜLTÜR ve SANAT 

Her tema sonunda öğrencilerimiz “Academic Showcase” ile ürettikleri tüm materyalleri arkadaşlarına ve ailelerine sunar. Öğrencilerimizin her temayla ilgili öğrenmesini, deneyimlemesini ve günlük hayatla ilgili bağlantı kurmasını sağlayacak sunumlar yapılır. 

STEAM uygulamaları ile matematiği ve fen bilimlerini, sanat , mühendislik ,teknoloji ve bilim ile entegre ederek öğrencilerimizin tüm alanlara bütünsel yaklaşımını destekliyoruz. 


ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE UYGULAMALARI  

Bireyin bilişsel, sosyal, duygusal becerilerini ve düşünce üretme, üretilen düşünceleri savunma yoluyla geliştiren bir yöntemdir. Yapılan araştırmalarda bu dersi alan öğrencilerin diğer derslerinde daha başarı sağladıkları görülmüştür. Çocuklar İçin Felsefe Ders programı tematik bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Program esas olarak öğrencilerde fikirleri sorgulama, yeni ve alternatif fikirler üretme, kendi düşüncelerini çekinmeden ve açıkça ifade etme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle düşünme eğitiminin doğasını yansıtacak şekilde öğrenci merkezli bir programdır. Eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, gözlem yapma, mekânı algılama, zaman ve kronoloji ile değişim ve sürekliliği algılama, sosyal katılım, empati becerilerini geliştirmeyi sağlayacak uygulamalar kullanılır. 


YAŞAM BECERİLERİ UYGULAMAMIZ 
Öğrencilerimizin gündelik yaşantılarını en az yardımla sürdürmelerini sağlamaya yönelik becerileri içeren “Yaşam Becerileri” uygulamalarımız ile hayata hazırlıyoruz. Basit tamirat işlemleri yapabilme, yemek hazırlama, küçük ev aletlerini kullanma gibi temel yaşamsal beceriler müfredatımız dahilinde öğrencilerimize aktarılıyor. Bu etkinlikler çerçevesinde disiplinler arası ilişkilendirmeler yapılarak temel müfredat kazanımları pekiştiriliyor. 


 İLGİ ve YETENEK ATÖLYELERİ 
 Öğrencilerin ilgi duydukları alanlar ile çalışabilmeleri için planlanmış uygulamalardır. Her biri alanında uzman öğretmenler eşliğinde yapılan Dans, Yoga, Ritim, Müzik, Beden Eğitimi, Satranç ve Kodlama gibi derslerle öğrencilerimizin zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimleri sağlanmakta ve öğrencilerimiz yetenekli oldukları branş alanında desteklenmektedir. 


ORACY YAKLAŞIMI  
Girne Koleji’nde tüm derslerde uygulanmaktadır. Oracy, bir kişinin kendisini iyi ifade edebilmesidir. Oracy, konuşulan dilin etkili kullanımıdır.  Aktif dinleme, net konuşma ve iletişim kurma becerisi, öğrenme sürecinin temel bir parçası olarak görülür. Oracy, Girne Koleji’nde bir davranış bilinci olarak yer alır. Okuma ve yazmanın gelişimini destekler ve tüm konularda ilerlemenin anahtarı olur. Girne Koleji’nde Oracy müfredata entegre edilip, okul içindeki etkinlikler, ders dışı saatler, oyun, yemek, tüm zamanlarda bir davranış olarak uygulanmaktadır.  Bir kişinin kendini doğru ifade edebilmesi aslında doğru konuşabilmesidir. Konuşmak kadar önemli olan diğer bir kazanım da “ İyi bir dinlemedir “Bir çocuğun kendini ifade edebilmesi ve kendini ifade edebilmek için de düşüncelerini yapılandırabilmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Oracy yaklaşımı ile öğrencilerimiz performansları, beden dili kullanımı, İngilizce konuşma becerisi gibi kendisini güvende hissetmesini sağlayan birçok deneyimi kazanırlar.  

l