Ögrencilerimiz için
Önce Güvenli Okul

Her çocuğun kendine özgü benzersizliği, çocuk olma hakkı ve okul hayatına güvenli bir başlangıç; anaokulu eğitimine yön veren önceliğimizdir.

Morning Meetings, Literacy Circles
iletişimi güçlendiren rutinler ve okuryazarlığı temel alan çemberler; akademik ve sosyal gelişimde anahtar rol oynamaktadır. Her sabah toplantılarla günün niteliklerine birlikte planlama yaparak hazırlanan öğrencilerimiz, öğrenme merkezleri ve okuryazarlık (sözel ve yazılı ifade gücü, görsel okuma, hikâye anlatımı, sunum projeleri vb.) çemberleri ile aktif öğrenme süreçlerine katılıyorlar.

Her Güne Mutluluk Dansıyla Başlamak
Çok dilli şarkıların eşliğinde her güne mutluluk dansıyla başlayan öğrencilerimiz; ritim, dil, denge-koordinasyon ve motivasyon odaklı uygulamalarla çocuksu bakış açılarını koruyarak toplumsal uyumu deneyimliyorlar.

Tematik Planlama, Çok Yönlü Gelişim
Öğrencileri duygusal, sosyal, bilişsel, estetik, fiziksel olarak güçlü kılmak, onları etik değerlere sahip bir birey olarak yeni dünyaya hazırlamak; tematik planlamaların olmazsa olmazıdır. Bilim, sanat ve dil odaklı tema bazlı planlamalar doğrultusunda öğrencilerimizi etkileşimi yüksek, bilişsel ve fiziksel aktifliği bol bir anaokulu deneyimiyle buluşturuyoruz.

Akademik Başarı Okul Öncesinde Oyunla Başlar
Öğrencilerimizin birlikte oyun kurması, birlikte hareket etmesi, hayal güçlerini kullanarak öğrenmeye karşı pozitif bir tutum beslemesi ve kendi yaratıcılıklarıyla üretken bir birey olma deneyimini yaşaması, duygularını yansıtması ve paylaşması, akademik ve iletişim becerilerin temellerini atmaktadır. Matematik etkinliklerinden sanat çalışmalarına, dünya çocuk oyunlarından sorgulama temalarına pek çok oyun temelli yaklaşımla akademik hazırlığın temelini oyunla güçlendiriyoruz.

En Az İki Dilde İletişim Becerileri
Anaokulunda eş zamanlı iki öğretmenin İngilizce ve Türkçe yaptıkları çift dilli çalışmalar hem yabancı dil hem de ana dil gelişimini desteklemektedir. Tema ile bağlantılı büyük sorulardan kavram listelerine, kelime bilgisinden günlük dil kullanımına kadar pek çok İngilizce ağırlıklı etkinliğe katılan öğrencilerimiz en az iki dilde gelişen iletişim becerileriyle ilkokul eğitimine geçiş yapıyorlar.
 

l