Sağlıklı Gelişim Rehberliği

Sağlıklı Gelişim Rehberliği ile Farkındalığı Yüksek Bireyler 

Sağlıklı Gelişim Politikamız , öğrencilerin bireysel farklılıklarını temel alan bir anlayışa sahiptir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü hizmetleri, anaokulundan lise son sınıfa kadar kesintisiz bir şekilde yürütülür.

Çalışmalarımızda temel olarak bireyin gücüne güveniriz.

Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.

Sağlıklı Gelişim Rehberliği ile öğrencilerimizin;
•    Farkındalığı yüksek
•    Sorumluluk bilinci gelişmiş
•    Özgüvenli
•    Etkili iletişim becerilerine sahip
•    Gelişim ve öğrenme odaklı
•    Analitik düşünebilen
•    Yetenekleri paralelinde yaratıcılığının farkına varabilen  
•    Globalleşen dünyada bilimin ışığında ilerleyebilen
•    Sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri için
sistemli, destekleyici ve gelişim odaklı bir desteğin verilmesini sağlamaktayız.

Sağlıklı Gelişim Politikamızın 3 Temel Boyutu

Öğrenciye Yönelik Sağlıklı Gelişim Rehberliği

Problem oluştuğunda  müdahale eden bir yaklaşımdan ziyade problem  oluşmadan öngörüp çözüm odaklı yaklaşım geliştiren, gelişimsel ve önleyici çalışmalar yapan bir anlayışı benimsiyoruz.

Öğrencilerimizin olumsuzdan çok olumlu yönlerini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz.

Yaptığımız bireysel görüşmeler ile öğrencilerimizi yakından tanırken, grup çalışmaları sayesinde çeşitli konularda farkındalık kazanmalarını sağlıyoruz.

Karakter eğitimi projesi dahilinde bazı sosyal ve toplumsal değerleri öğrencilerimize kazandırırken, uygulayacağımız test ve envanterler ile öğrencilerimizi yönlendiriyoruz.

Sosyal ve akademik becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz Motivasyon ve Başarı Odaklı Aile seminerleri başta olmak üzere birçok konuda gerçekleştirdiğimiz sunum ve çalışmalarla öğrencilerimize rehberlik etmekteyiz.

Veliye Yönelik Sağlıklı Gelişim Rehberliği
Öğrencilerimiz ile ilgili kişisel, sosyal, akademik her türlü konuyu paylaşmak için rutin gerçekleştirdiğimiz veli görüşmelerimiz başta olmak üzere, gelişim dönemlerine uygun olarak düzenlediğimiz aile seminerleri ile velilerimiz ile iş birliği içindeyiz.

Belli rutinlerde paylaştığımız Sağlıklı Gelişim Bültenlerimiz ve gönderilerimiz ile veli-öğrenci iletişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Öğretmenlere Yönelik Sağlıklı Gelişim Rehberliği
Öğrencilerimiz ile ilgili bilgi paylaşımında olup, düzenli aralıklarla öğretmen görüşmeleri gerçekleştirmekteyiz. Öğretmen eğitimlerimizle, öğrencilerimizin öğrenme ve öznel iyi oluş haline katkıda bulunmak adına ekip çalışmaları yapmaktayız. Ayrıca Girne Amerikan Üniversitesi iş birliği ile psikolojik danışmanlarımız bir araya gelip dünyadaki vaka çalışmaları ve analizi noktasında değerlendirmeler yapmaktayız.

Çerçevemiz,
ANAOKULU:
SOSYAL-DUYGUSAL BECERİLER - Bilişsel, Sosyal ve Duygusal Gelişim Çalışmaları

İLKOKUL: SOSYAL AKADEMİK BECERİLER - Başarı bütünlüğünü sağlamak, bireysel özgürlüklerini geliştirmek, özgüven, nezaket ve yaratıcılıklarını geliştirici rehberlik 

ORTAOKUL: KİŞİSEL GELİŞİM VE HEDEF YÖNETİMİ - Sağlıklı iletişim için; Duygu Yönetimi, Öz güven, Benlik Saygısı ve Öz düzenleme becerileri

LİSE: KARİYER KEŞFİ VE PLANLAMA - Doğru Teknoloji Kullanımı, Mesleki İhtiyaç, Sınava Hazırlık ve Kaygı Kontrolü Çalışmaları başlıklarında destek vermekteyiz.