MÜZE’DE EĞİTİM GİRNE KOLEJİ’NDE

Girne Kolejlerinin tüm kampüslerinde anaokulunda liseye kadar tüm kademe ve sınıflarda  öğretmenlerin, müzeleri eğitim ortamı olarak kullanmaları, çocukların sınıf içi öğrenmelerini daha sahici öğrenme ortamlarına taşıyarak farkındalık, bilinç ve beceriye ilişkin kazanımlarını birleştirmek için pandemi sürecinde online olarak başlayan pandemi süreci bittikten sonra da yüz yüze devam edecek olan "Müze’de Eğitim Programı" uygulanmaktadır.

Program çerçevesinde başta tarih ve sosyal bilgiler eğitimi olmak üzere farklı derslerin kazanımları, müzelerin tarihsel, arkeolojik ikliminde öğrencilere aktarılmaktadır.
Müze ile eğitim sürecinde öğrenciler gözlem yapabilir, objelerle algılar yoluyla ilgi kurabilir, düşünce ve duygularını daha kolay ifade edebilir, müzenin bakış açısını, barındırdığı mesajı anlamlandırabilir, kültürel değerleri ve yaşamı paylaşmaya, gerçeği anlamaya daha istekli olabilir. Böylece müze eğitimi öğrencilerin geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağ kurabilmelerine; kültürel varlıkları, tarihî eserleri anlama ve korumalarına, daha hoşgörülü olmalarına katkı sağlayacaktır.
Girne Kolejleri “Müzede Eğitim Programı” kapsamında; çocukların hem sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunabilecek ideal ortamlar oluşturulması hem de yaptığı faaliyetlerle zihinsel, bedensel, duyuşsal, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedeflemiştir. 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ