Kurumsal
Yabancı Dil
Eğitimi ve İletişim

En az iki dil yetkinliği olan, çoklu dil seçenekleriyle iletişim kurabilen, dünyayı anlayan ve kendini dünyaya doğru ifade edebilen dünya insanı yetiştiriyoruz.

İngilizce başta olmak üzere eğitim programlarımızda yabancı dil hakimiyeti, bizim için global yetkinlik göstergesidir. Anaokulundan itibaren uygulanan yabancı dil eğitim programı, uluslararası müfredata uygun olup öğrencilerimizin günlük etkinliklerin içinde yaşayarak öğrenmelerini hedeflemektedir.

Anaokulu Yaşamında Aktif İngilizce Eğitimi
Anaokulu döneminde öğrencilerimizin günlük yaşamda ihtiyaç duydukları kelimeleri, kalıpları ve cümleleri yaşayarak ve oyunlarla aktif kullanmalarını sağlıyoruz.

Eğitimde en önemli etkenin aktif öğrenci olduğunu bilerek, öğrencilerimizin yaşam rutinleri ve becerilerini çok dilli bir ortamda ifade etmelerini önemsiyoruz. Dil öğretimindeki güncel yöntemlerle İngilizceyi yaşam becerisine yön veren bir standarda dönüştürüyoruz. Yabancı ve Türk öğretmenlerimizin eşliğinde sürdürülen aktif İngilizce ağırlıklı eğitim programlarıyla, öğrencilerimizin ana dilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini de kavramaları için gerekli yetileri erken çocukluk döneminde kazanmalarına öncelik veriyoruz.

İlkokulda İngilizce ile Etkin İletişim
Geleceğin dünyasında iletişim rolünün daha fazla önem kazanacağından eminiz. Öğrencilerimize sunduğumuz yabancı dil öğrenme süreci yalnızca dil bilgisel yeti değil, iletişimsel yetinin de kazandırılması sürecidir.

Bu nedenle yabancı dilde iletişim kurabilmek için beş dil becerisini (okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazma, sözlü anlatım, karşılıklı konuşma) eşit derecede geliştirmek sistemimizin önceliğidir. Beş dil becerisinin eşit derecede geliştirmek için öğrencilerimizin iletişimsel becerilerini artıracak yazılı, sözlü ve dijital platformlar sunarak iletişim kurma yetkinliği yüksek, etkin iletişim kuran ve aktif etkileşimde bulunan bireyler yetiştiriyoruz.

Ortaokulda Global Sınıf Anlayışı ile İngilizce Eğitimi
İngilizce eğitim müfredatımızın temelini, öğrencilerimizin yabancı dil bilgi ve becerilerinin gelişti- rilmesi için belirlenmesi ve belgelendirilmesinde uluslararası platformda ortak standartlar sunarak yaşam boyu öğrenme bilincini öngören Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı (CEFR - Common Europan Framework) oluşturur.

Öğrencilerimizin, yabancı dili günlük ve resmi iletişim ortamlarında, hem sözlü hem de yazılı olarak yeterli düzeyde kullanabilmelerine fırsat vermek, onların 21. yüzyılın ihtiyaçlarına yönelik dil öğrenimi metodolojisini deneyimlemesini sağlamak için uluslararası ve güncel eğitim-öğretim araçlarına sistemimizde yer veriyoruz. Bu doğrultuda teknolojiyi sınıflarımızda aktif bir şekilde kullanıyor, dijital materyalleri (dijital kütüphane, software, activeTeach vb.)  öğrenme ortamına entegre ederek öğrencilerimizi global sınıf anlayışı dinamikleriyle buluşturuyoruz.

Lisede Uluslararası Ölçekte İngilizce
Öğrencilerimizin uluslararası ölçekte sahip olmaları gereken İngilizce dil becerisini hem akademik hem de iletişimsel yeterlilik anlamında ileri düzeye taşımak için seçtiğimiz yabancı dil eğitimine yönelik materyallerin öğrenci ve öğretmen tarafından etkin ve aktif kullanımı sistemimizin önceliğinde yer almaktadır.

Bunun yanı sıra; İngilizce eğitimine dair oluşturduğumuz ölçme-değerlendirme araçlarımızda öğrencilerimizin öğrenme sürecinin ve ürünlerinin etkililiği ve verimliliği son derece önemlidir. Öğrenme hedeflerini ve kazanımlarını değerlendiren sistemimizde öğrenme süreci ve öğrencilerimizin ürünleri bütünsel olarak değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda eğitim sistemimizde objektif ölçme değerlendirme araçlarına yer vererek -Cambridge English, TOEFL Junior, TOEFL vb. - uluslararası geçerliliği olan sınavlarla öğrencilerimize uluslararası sertifikasyon sağlıyoruz.    

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ