Girne Koleji Anaokulu

GİRNE KOLEJİ ANAOKULU

Inspiration Station
/ İlham İstasyonu

Girne Anaokulunda öğrenciler, günlük olarak içeriği zaman zaman tamamen serbest, zaman zaman öğretmen tarafından yapılandırılmış ilham istasyonlarında serbest zaman geçirerek yaratıcılıklarını geliştirirler.

Yaşam Önceliklerimiz

Girne Kolejinde sosyal-duygusal yaşamı ve
akademik programı temsil eden temel öncelik güvenli bağdır. 

Girne Kolejinde Anaokulu yaşamı;
Her bir çocuğun kişilik özelliklerinde, potansiyel gelişim ve
zekâ alanlarında kendini yansıtarak, özgünlüğüne vurgu yapar. 
Anaokuluna Girne Kolejinde başlayan çocuklar,
bireyselleştirilmiş eğitsel süreçlerine çocuk olma haklarına
saygı duyularak, farklılıklarını geliştiren
bir içerikle devam ederler.

GELİŞTİRİCİ
DEĞERLER

Girne Amerikan Üniversitesinin
süpervizörlüğünde hazırlanan
eğitim programlarımızın merkezinde
başarıyı geliştiren değerler bulunmaktadır. 

Planlı ve bilinçli başarının çok yönlülüğü için tamamlayıcı rol oynayan geliştirici değerler ile bilimsel, evrensel ve duygusal farkındalıkları yüksek bireyler yetiştiriyoruz.

l