Eğitim

Süreç Temelli Öğretim
Öğrenme süreç temellidir. Öğrenme süreci başarı ve geliştirici değerlerle donatılmalıdır.

Akademik Performans
Akademik performans her çocuğun kendi öğrenme hedefiyle bağlantılıdır; ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık sürecinde akademik performansı yükselten kişisel ve çevresel faktörler uzmanlıkla yönetilmelidir.

Aktif Öğrenme ve Öğrenme Keyfi
Öğrenme keyfi; akademik ve sosyal başarı, zihinsel ve fiziksel aktiflik gerektirir. Öğrenme keyfi deneyim ve etkileşim ile eş değerdir.

Yabancı Dil
En az iki dil yeterliliği ile liseden mezuniyet, seçkin üniversitelerden kabulün anahtarıdır.

Yurttaşlık Bilinci
Toplumsal katılım, öğrenme hedefini yönlendiren ana ögelerdendir. Bireyin yurttaşlık bilinciyle akademik başarı ve kişisel donanımına yön vermesi lokal ve evrensel bir sorumluluktur.

Yaratıcılık ve Hayal Gücü
Yaratıcı düşünme, zihinsel yönden sağlıklı olabilmek açısından önemli olduğu kadar, akademik ve mesleki alanda başarı için de gereklidir.

Teknoloji
Teknolojiyle iç içe etkileşimli öğrenme, öğrenme verimliliğini artırmaktadır.

İletişim Odaklılık
Öğrenen merkezli öğretim, iletişim odaklılık ve birlikte çalışma becerisi ile güçlendirilmelidir.

l