Girnede Bir Hafta

GİRNE KOLEJİ ANAOKULU

GİRNEDE BİR HAFTA

Arrival & Play Centers / Okula Varış Ve Etkinlik Merkezleri

Girne Koleji Anaokullarında öğrencilerimiz her güne güvenli ve mutlu başlarlar. Öğretmenlerimiz, öğrencilerini günün müziği eşliğinde sıcacık bir gülümsemeyle karşılayarak sınıf içinde mevcut olan veya o gün için özel oluşturulan etkinlik / oyun merkezlerine yönlendirirler. 

Bu sırada sınıf öğretmeni öğrencinin farklı oyun merkezlerini deneyimlemesi için destekleyici rol oynar.

Inspiration Station
/ İlham İstasyonu

Girne Anaokulunda öğrenciler, günlük olarak içeriği zaman zaman tamamen serbest, zaman zaman öğretmen tarafından yapılandırılmış ilham istasyonlarında serbest zaman geçirerek yaratıcılıklarını geliştirirler.

English Workshop / İngilizce Atölyesi

İngilizce ve oyun temelli “EduSAFE” modelimizle öğrencilerimizin günlük yaşamda ihtiyaç duydukları kelimeleri, kalıpları ve cümleleri yaşayarak oyunlarla aktif kullanmalarını sağlıyoruz. İngilizce Atölyesi olarak adlandırdığımız ders içeriklerimizde, anaokulumuz için belirlediğimiz dört disiplinler üstü tema çerçevesinde ve altı farklı gelişim alanında edinilmesi hedeflenen kazanımlara yönelik dil, matematik, fen bilimleri, doğa, sosyal bilimler ve sanat konularını İngilizce dilinde işliyor, İngilizceyi amaç değil, araç olarak kullanıyoruz. Böylece öğrenciler, İngilizceyi yabancı bir dil gibi değil, ana dilin edinilmesi mantığında öğreniyorlar. 

Outdoor Plat Time
Oyun ve Bahçe Saati

Çocukların tüm hava koşullarında bahçe zamanına katılımları çok önemlidir.Bu zaman dilimlerinin etkin uygulanması çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri desteklemektedir. Bahçe zamanında zaman zaman serbest oyunlar oynanırken, zaman zaman da grup oyunları oynanabilmelidir. Bahçe zamanı dışında haftalık ders planı dahilindeki bazı dersler de sınıf ortamı dışında uygulanmaktadır.

Tematic Lesson
Tematik Dersler

Tematik derslerimizde ana etkinlik kitabımızdaki konular ve kavramların yanı sıra, temalarımıza uygun olarak sanat, drama, fen / deney ve matematik etkinlikleri yapılmaktadır.Çocuklar yaş gelişim özelliklerine göre edinmeleri gereken kazanımlara ulaşırken, bir yandan da tematik yaklaşımlı eğitim programımız sayesinde bir çok kavram ve  kelime bilgisine sahip olarak, sorgulama, analiz-sentez yapma gibi yetkinlikler kazanırlar.

Talent Academy / Yetenek Akademisi

Her biri alanında uzman öğretmenler eşliğinde yapılan dans, yoga, ritim, müzik, beden eğitimi, satranç ve kodlama gibi derslerle öğrencilerimizin zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimleri sağlanmakta ve öğrencilerimiz yetenekli oldukları branş alanında desteklenmektedir.

Early Literacy Activities
Erken Okuma-Yazma Aktiviteleri

Anadilde iletişim, duygu ve düşünceleri hem sözlü hem de yazılı biçimde ifade etme ve yorumlama ile toplumsal ve kültürel ortamlarda uygun şekilde iletişime geçme yeteneğini geliştirmek için erken dönem okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. 

Social and Emotional Learning
Sosyal-Duygusal Öğrenme Atölyesi

Sosyal duygusal öğrenme kendimizi, ilişkilerimizi ve işimizi etkili ve ahlaklı biçimde yönetmek için ihtiyaç duyduğumuz becerileri içerir. Öğrencinin kendi duygularını tanıması ve yönetmesi, çevresindeki diğer insanlara ilgi ve özen göstermesi, olumlu ilişkiler kurabilmesi, davranışlarının sorumluluğunu alabilmesi kazandırmak istediğimiz becerilerdir. Sınıf öğretmeni ve rehberlik öğretmeni bu programı birlikte yürütürler.

Reflection &  Tidy Up Time /
Değerlendirme ve Toplanma Saati

Çocukların günlerini planlamaları, planladıklarını uygulamaları ve gün sonunda da yaptıklarını değerlendirmeyi öğrenmeleri önemli bir kazanımdır. Bu nedenle, günün sonunda yine bütün grup bir araya toplanır ve günün değerlendirilmesi amaçlı sohbet edilir.

Mümkün olduğu kadar açık uçlu sorular aracılığıyla, hangi etkinlik merkezlerinde ne tür oyunlar oynadıkları, hangi etkinlikleri yaptıkları, ortam ve materyaller gibi konularda çocuklarla beraber değerlendirme yapılır. Öğrencilerden gün içinde yaptıkları etkinliklerden en çok hoşlarına gideni resmetmeleri istenir.
l