Müzede Eğitim

GİRNE KOLEJİ ANAOKULU

MÜZEDE EĞİTİM

Dünyanın Kapıları Sana
Müzede Eğitim ile Açık

Girne Kolejlerinin tüm kampüslerinde
anaokulunda liseye kadar tüm kademe ve
sınıflarda  öğretmenlerin, müzeleri eğitim ortamı
olarak kullanmaları, çocukların sınıf içi
öğrenmelerini daha sahici öğrenme ortamlarına
taşıyarak farkındalık, bilinç ve beceriye ilişkin
kazanımlarını birleştirmek için pandemi sürecinde
online olarak başlayan pandemi süreci
bittikten sonra da yüz yüze devam edecek olan
"Müzede Eğitim Programı"
uygulanmaktadır.

Müze ile eğitim sürecinde öğrenciler gözlem yapabilir, objelerle algılar yoluyla ilgi kurabilir, düşünce ve duygularını daha kolay ifade edebilir, müzenin bakış açısını, barındırdığı mesajı anlamlandırabilir, kültürel değerleri ve yaşamı paylaşmaya, gerçeği anlamaya daha istekli olabilir. Böylece müze eğitimi öğrencilerin geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağ kurabilmelerine; kültürel varlıkları, tarihî eserleri anlama ve korumalarına, daha hoşgörülü olmalarına katkı sağlayacaktır.

Girne Kolejleri “Müzede Eğitim Programı” kapsamında; çocukların hem sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunabilecek ideal ortamlar oluşturulması hem de yaptığı faaliyetlerle zihinsel, bedensel, duyuşsal, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedeflemiştir. 

l