Eğitim

En az iki dil yetkinliği olan, çoklu dil seçenekleriyle iletişim kurabilen, dünyayı anlayan ve kendini dünyaya doğru ifade edebilen dünya insanı yetiştiriyoruz.

İngilizce başta olmak üzere eğitim programlarımızda yabancı dil hakimiyeti, bizim için global yetkinlik göstergesidir. Anaokulundan itibaren uygulanan yabancı dil eğitim programı, uluslararası müfredata uygun olup öğrencilerimizin günlük etkinliklerin içinde yaşayarak öğrenmelerini hedeflemektedir.

GCPD: Girne Continuous Professional Development

Eğitimde kalıpları yıkmak için ‘’Girne Sürekli Mesleki Gelişim’’ başlığı altında

  • Yöneticilerimize
  • Öğretmenlerimize,
  • Velilerimize,
  • Öğrencilerimize

farklı içeriklerle düzenlediğimiz yıl boyu devam edecek eğitimlere çok önem veriyor, bu eğitimlerin kalıcılığını sağlamak için ön ve son değerlendirmelerde bulunuyor ve her eğitimden sonra öğrenilenleri uygulama ortamı sunuyoruz.

Dijital Platformlar

Teknoloji çağında eğitimi dijital kaynaklarla beslemek, Girne Koleji’nin olmazsa olmazıdır. Ana ders kitaplarımızdan yardımcı kaynaklara kadar tüm materyallerimizi, öğrencilerimiz adına açtığımız dijital hesaplarla destekliyor, öğrencilerimizin gelişimi için hem bireysel hem de toplu olarak çalışma alanları oluşturuyoruz.

Entegre Planlar

Yabancı Dil öğrenimi yalnızca o dili konuşmayı öğrenmek değil, beraberinde kültürünü de öğrenip anlayabilmektir. İngilizce’nin anadil olduğu ülkelerin kültürel özelliklerini ve farklı branşlardaki kullanımlarını uygulamalarıyla birlikte öğrenmelerini sağlayan, her sınıf seviyesi için Girne Koleji’ne özel hazırlanmış entegre planlarımız, branş öğretmenlerimiz ile iş birliği içerisinde Integrated Skills derslerimizde işlenmektedir. Bu planlar dahilinde öğrencilerimiz hem Oracy becerilerini kullanabilmekte, hem İngilizce derslerindeki gelişimlerini, ünite başlarında ve sonlarında hazırladıkları ürünlerle kendileri gözlemleyebilmekte, hem de planlar ünite konusuyla ilişkili diğer branşlarla ortak çalışmayı gerektirdiği için müfredatlar arası bağlantı kurabilmektedir. 

Anaokulu Yaşamında Aktif İngilizce Eğitimi

Anaokulu döneminde öğrencilerimizin günlük yaşamda ihtiyaç duydukları kelimeleri, kalıpları ve cümleleri yaşayarak ve oyunlarla aktif kullanmalarını sağlıyoruz.

Anaokulumuzda tam gün olarak uyguladığımız İngilizce rutinlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Meet & Chat & Move
  • Outdoor time
  • English workshop  
  • Girne Connects in Oracy (GCO)

Eğitimde en önemli etkenin aktif öğrenci olduğunu bilerek, öğrencilerimizin yaşam rutinleri ve becerilerini çok dilli bir ortamda ifade etmelerini önemsiyoruz. Dil öğretimindeki güncel yöntemlerle İngilizceyi yaşam becerisine yön veren bir standarda dönüştürüyoruz. Yabancı dil eğitim programını anadili İngilizce olan okul öncesi öğretmenleri ve Türk İngilizce öğretmenlerinden oluşan seçkin bir kadroyla yürüterek, öğrencilerimizin ana dilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini de kavramaları için gerekli yetileri erken çocukluk döneminde kazanmalarına öncelik veriyoruz. Okuryazarlık Becerileri ve Matematik Becerileri kaynaklarının benzersiz bir kombinasyonu, çocukların yeni dili güçlendirmelerine ve aynı zamanda matematik ve okuryazarlık farkındalıklarını geliştirmelerine olanak tanır.

Meet the World

Meet the World etkinliği ile anaokulu öğrencilerimiz bayrağı, meşhur yemekleri, temel coğrafi bölgeleri, dansları, vb detaylarla her ay farklı bir ülke/kıta keşfetmektedirler.

İlkokulda İngilizce ile Etkin İletişim

Geleceğin dünyasında iletişim rolünün daha fazla önem kazanacağından eminiz. Öğrencilerimize sunduğumuz yabancı dil öğrenme süreci yalnızca dil bilgisel yeti değil, iletişimsel yetinin de kazandırılması sürecidir.
Bu nedenle yabancı dilde iletişim kurabilmek için beş dil becerisini (okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazma, sözlü anlatım, karşılıklı konuşma) eşit derecede geliştirmek sistemimizin önceliğidir. Beş dil becerisini eşit derecede geliştirmek için öğrencilerimizin iletişimsel becerilerini artıracak yazılı, sözlü ve dijital platformlar sunarak iletişim kurma yetkinliği yüksek, etkin iletişim kuran ve aktif etkileşimde bulunan bireyler yetiştiriyoruz. 
İlkokulda İngilizce derslerimizin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Core Program: Yoğunluklu olarak en fazla ders saatine sahip olan Core Program derslerimiz, dört temel beceriyi geliştirmeye yöneliktir ve öğrencilerimizin temelini sağlamlaştırmaya yöneliktir. 

Integrated Skills: Girne Koleji için özel olarak hazırlanmış olan ve müfredatlar arası çalışmaları hedeflemiş olan entegre planlarımızın işlendiği derstir.

GCO: Girne Connects in Oracy derslerinde, öğrencilerimizin tartışma ve sunum becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülür.

Language Arts: Hem dijital hem de basılı kaynaklarla işlediğimiz Language Arts derslerimizde, öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Ortaokulda Global Sınıf Anlayışı ile İngilizce Eğitimi

İngilizce eğitim müfredatımızın temelini, öğrencilerimizin yabancı dil bilgi ve becerilerinin gelişti- rilmesi için belirlenmesi ve belgelendirilmesinde uluslararası platformda ortak standartlar sunarak yaşam boyu öğrenme bilincini öngören Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı (CEFR - Common Europan Framework) oluşturur.
Öğrencilerimizin, yabancı dili günlük ve resmi iletişim ortamlarında, hem sözlü hem de yazılı olarak yeterli düzeyde kullanabilmelerine fırsat vermek, onların 21. yüzyılın ihtiyaçlarına yönelik dil öğrenimi metodolojisini deneyimlemesini sağlamak için uluslararası ve güncel eğitim-öğretim araçlarına sistemimizde yer veriyoruz. Bu doğrultuda teknolojiyi sınıflarımızda aktif bir şekilde kullanıyor, dijital materyalleri (dijital kütüphane, software, activeTeach vb.)  öğrenme ortamına entegre ederek öğrencilerimizi global sınıf anlayışı dinamikleriyle buluşturuyoruz.

Ortaokulda İngilizce derslerimizin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Core Program: Yoğunluklu olarak en fazla ders saatine sahip olan Core Program derslerimiz, dört temel beceriyi geliştirmeye yöneliktir ve öğrencilerimizin temelini sağlamlaştırmaya yöneliktir. 

Integrated Skills: Girne Koleji için özel olarak hazırlanmış olan ve müfredatlar arası çalışmaları hedeflemiş olan entegre planlarımızın işlendiği derstir.

GCO: Girne Connects in Oracy derslerinde, öğrencilerimizin tartışma ve sunum becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülür.

Language Arts: Hem dijital hem de basılı kaynaklarla işlediğimiz Language Arts derslerimizde, öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Lisede Uluslararası Ölçekte İngilizce

Öğrencilerimizin uluslararası ölçekte sahip olmaları gereken İngilizce dil becerisini hem akademik hem de iletişimsel yeterlilik anlamında ileri düzeye taşımak için seçtiğimiz yabancı dil eğitimine yönelik materyallerin öğrenci ve öğretmen tarafından etkin ve aktif kullanımı sistemimizin önceliğinde yer almaktadır.
Bunun yanı sıra; İngilizce eğitimine dair oluşturduğumuz ölçme-değerlendirme araçlarımızda öğrencilerimizin öğrenme sürecinin ve ürünlerinin etkililiği ve verimliliği son derece önemlidir. Öğrenme hedeflerini ve kazanımlarını değerlendiren sistemimizde öğrenme süreci ve öğrencilerimizin ürünleri bütünsel olarak değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda eğitim sistemimizde objektif ölçme değerlendirme araçlarına yer vererek -Cambridge English, TOEFL Junior, TOEFL vb. - uluslararası geçerliliği olan sınavlarla öğrencilerimize uluslararası sertifikasyon sağlıyoruz.

Lisede İngilizce derslerimizin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Core Program: Yoğunluklu olarak en fazla ders saatine sahip olan Core Program derslerimiz, dört temel beceriyi geliştirmeye yöneliktir ve öğrencilerimizin temelini sağlamlaştırmaya yöneliktir.

Integrated Skills: Girne Koleji için özel olarak hazırlanmış olan ve müfredatlar arası çalışmaları hedeflemiş olan entegre planlarımızın işlendiği derstir.

GCO: Girne Connects in Oracy derslerinde, öğrencilerimizin tartışma ve sunum becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülür.

Language Arts: Hem dijital hem de basılı kaynaklarla işlediğimiz Language Arts derslerimizde, öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

l