Eğitim

Anaokulundan lise mezuniyetine kadar okul, yaşam ve kariyer temelli yeterlilik alanlarının kalitesine odaklanan Girne Koleji, Girne Amerikan Üniversitesinin köklü deneyiminden faydalanarak eğitim programlarını oluşturmuş, global ölçekteki eğitim sözüyle Yeni Dünya İnsanının başarı yolculuğunda öncü bir rol üstlenmiştir.

Yeni Dünyanın İnsanı Kısaca Kimdir?

Yeni bir şeyler öğrenebilme isteği duyar.
Değişimle başa çıkma becerisine sahip, alışılmışın dışındaki durumlarda hayatta kalmayı başarabilendir.


Yeni fikirler ve ürünler icat etmek onun için yeterli değildir.
Kendisini hızla değişen dünyanın beklentileri doğrultusunda tekrar tekrar inşa edebilendir.


Çok kültürlü dünyada iletişimin çoklu dilinde anlam oluşturur.
Mutluluğu, yaratıcılığı, estetiği ve fiziksel - ruhsal sağlığı önemseyerek öğrenmeyi yaşam boyu sürdürebilendir.


İhtiyaç duyduğu en son şey daha fazla bilgidir.
Pek çok bilgi parçasını dünyaya ilişkin daha geniş bir resme dönüştürebilme yeteneğine sahiptir.


Duygusal, fiziksel ve zihinsel kapasitesini ortak kullanır.
Teknolojiyle entegre yaşam standartlarına 21. yüzyıl becerileriyle uyum sağlayabilendir.

l