Vizyonumuz

Girne Koleji olarak vizyonumuz öğrencilerimize dünya kimliğinde bir mezuniyet sunmak. Anaokulundan üniversiteye kadar başarıyı yeniden tanımlıyoruz. Global kimlik, etkili iletişim, bütünsel tasarım ve yaratıcı bakış açısı ile yeni dünya insanlarını yetiştiriyoruz. Öğrencilerimize yaşam becerileri atölyelerinde deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunuyoruz. Öğrenmeyi her ortama taşıyor, duvarsız eğitimin gücüne inanıyoruz. Öğrencilerimizin ihtiyacı olan rehberliği bazen akranlarından, bazen bir materyalden almasını sağlıyoruz. 


Sağlıklı Gelişim Rehberliği programımızla her öğrencimizin bireyselliğini kabul edip buna yönelik çalışmalar yaparak; yetenek, bilişsel gelişim ve kendilik algısı alanlarında destekliyoruz. 


Tüm derslerde Oracy yaklaşımı ile doğru ve etkili iletişimi hedefliyoruz. Sadece ana dilde değil en az iki dilde kendilerini ifade etmelerini sağlıyoruz. Sanatın da kendini ifade etmedeki rolünün farkındayız. Sanat atölyelerinde öğrencilerimizi sanatın her dalı ile tanıştırıyoruz. 


Öğrencilerimizin bulundukları sınıf seviyesi için hazırbulunuşluk düzeylerini ölçerek başladığımız akademik yolculuklarında, süreç içerisinde yapmış olduğumuz tarama ve tekrar çalışmalarıyla öğrenme yolculuklarını eksiksiz bir şekilde tamamlamalarını sağlıyoruz. Kişiye özel eğitim programlarımızla öğrencilerimizin ulusal ve uluslar arası sınavlara hazırlanma süreçlerini destekliyor, koçluk sistemi ile sadece akademik değil,kişisel gelişimlerini de takip ediyor ve bu konuda yol gösterici oluyoruz.

l