Anaokulu Eğitim Rutinlerimiz

Öğrenme sürecini etkileşim ve deneyimle ile güçlendiriyoruz. Öğrenme süreci ve performans takibi için ölçme-değerlendirme sonuçları üzerinden öğrenci-veli iletişimini sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin gelişim gösterdiği alanları ve ihtiyaç analizini veliler ile periyodik aralıklarla paylaşıyoruz.