Yabancı Dil Eğitimi

DÜNYA KİMLİĞİNDE
YABANCI DİL EĞİTİMİ ve İLETİŞİM

En az iki dil yetkinliği olan, çoklu dil seçenekleriyle iletişim kurabilen,
dünyayı anlayan ve kendini dünyaya doğru ifade edebilen
dünya insanı yetiştiriyoruz.

İletişim kalitesi, öğrenme kalitesinin önkoşuludur.

Dil eğitiminin amacı, hedef dilde iletişim kurabilmektir. Girne Kolejinde öğrencilerimiz, hedef dili birbirleriyle ve öğretmenleriyle etkileşim kurarak öğrenir ve uygular. Öğrencilerimiz hedef dili öğrenmenin yanı sıra, kişisel deneyimlerini dil öğrenme ortamlarına dahil etmeye ve öğrenme deneyimine odaklanmaya teşvik edilmektedir.

Global Kampüs Deneyimi

İngilizce başta olmak üzere eğitim programlarımızda yabancı dil hakimiyeti, bizim için global yetkinlik göstergesidir. Anaokulundan itibaren uyguladığımız yabancı dil eğitim programı uluslararası müfredata uygun olup, öğrencilerimizin günlük etkinliklerle yaşayarak öğrenmelerini hedeflemektedir.

Öğrencilerimize sunduğumuz yabancı dil öğrenme süreci yalnızca dil bilgisel yeti değil, iletişimsel yetinin de kazandırılması sürecidir. Bu nedenle yabancı dilde iletişim kurabilmek için beş dil becerisini (okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazma, sözlü anlatım, karşılıklı konuşma) eşit derecede geliştirmek sistemimizin önceliğidir.

Learn English At Girne College

İngilizce Dil Eğitiminin en önemli amacı; öğrencilerimizi öğrenim, seyahat, kültürel paylaşım ve katılacakları herhangi bir sınav gibi yaşamlarının ileri safhalarında iletişimde ihtiyaç duyacakları gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Yabancı dil eğitiminde en önemli unsurun öğrencilerimizin aktif katılımı olduğuna inanarak, dil öğretimindeki güncel yöntemlerle İngilizceyi hayatın bir parçası haline getiriyoruz. Yabancı ve Türk öğretmenlerimizin eşliğinde sürdürülen aktif yabancı dil eğitimiyle, öğrencilerimizin anadilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini de kavramaları için gerekli yetileri erken çocukluk döneminden itibaren kazanmalarını sağlıyoruz.

İngilizce dili eğitimimizin akademik müfredatının temelini CEFR (Avrupa Dil Çerçevesi) kriterleri oluşturur. Bu doğrultuda İngilizce eğitim müfredatımız uluslararası standartlardadır.

Girne Kolejinde İngilizce dersinin içerik yapılanması
dört temel kategoriden oluşmaktadır.

Core Program

Core Program derslerimiz, dört temel beceriyi (okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazma ve konuşma, sözlü ifade ve karşılıklı konuşma) geliştirmeye yöneliktir.

Integrated Skills

Beceri odaklı materyallerimizle oluşturduğumuz Integrated Skills programımız, 4 temel dil becerisini Girne Koleji tematik çerçevesinde yer alan temalara entegre edilerek uygulanır. Oracy kazanımlarını kullanabilecekleri proje bazlı çalışmalar, öğrencilerimizin etkili iletişim becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

Language Arts

Hem dijital hem de basılı kaynaklarla oluşturduğumuz Language Arts programımız, öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeye ayrıca teknoloji okuryazarlığı kazandırmaya yöneliktir.

GCO (Girne Connects in Oracy)

Oracy yaklaşımına özgün materyaller ile oluşturduğumuz Girne Connects in Oracy derslerinde, öğrencilerimizin sözlü iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik, konuşma ve dinleme etkinlikleri yapılmaktadır.

Global Eğitim Temaları ile İngilizce Eğitimi

Global temalarımız ile öğrencilerimize dünya kimliği kazandırıyor, onları eleştirel düşünmeye ve üretkenliğe teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerini geliştiren “Big Question” ve “Big Challenge” etkinlikleri, sunum becerilerini sergileme fırsatı sunan “Academic Showcase“ haftaları, global temalar dünya kimliği kazanma yolunda öğrencilerimize rehberlik eden deneyimlerdir.

GLOBAL TEMALARIMIZ

Dil Yeterliliğine Uluslararası Sertifikasyon

Öğrencilerimizi Cambridge English Qualifications, Toefl Junior Tests gibi uluslararası dil sınavları ile tanıştırıyor, öğrencilerimizin evrensel kriterlerle değerlendirilerek uluslararası geçerliliği olan sertifika almalarına imkan sağlıyoruz.

GCPD: Girne Continuous Professional Development

Eğitimde sürekli öğrenen bireyler olarak
günceli yakalamak adına ‘’Girne Sürekli
Profesyonel Gelişim’’ başlığı altında;

Yöneticilerimize,

Öğretmenlerimize,

Velilerimize,

Öğrencilerimize

yenilikçi ve kapsamlı içeriklerle
düzenlediğimiz yıl boyu devam edecek
eğitimler veriyor, bu eğitimlerin kalıcılığını
sağlamak için ön ve son değerlendirmelerde
bulunuyor ve her eğitimden sonra
öğrenilenleri uygulama ortamı
sunuyoruz.