Lise Eğitim Programımız

Öğrencilerimiz İçin Başarma Sorumluluğu

Girne Kolejlerinde lise eğitimimizde yetişkinlik dönemi öncesi öğrencilere hem şimdiki hem de gelecekteki yaşamlarında kendilerine güvenen ve yaşam taleplerini karşılayabilen bireyler olmalarını sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin bireysel, akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemeye odaklanır ve bunla birlikte temel beceri alanları ,okuma yazma becerileri ,problem çözme ve eleştirel düşünce yetenekleri ,teknoloji kullanımı-dijital okuryazarlık, sosyal-duygusal gelişim , kariyer bilinci ve yönlendirme ve sanat, spor ve kültürel aktiveler alanında yapılan özel uygulamalar ile her alanda öğrencimizin gelişimi desteklenir.

Girne Blended Learning

Girne Blended Learning (Harmanlanmış Öğrenme) ile misyon ve ilkelerimiz çerçevesinde, bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin her türlü değişime ve zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya imkan sağlıyoruz. Tüm akademik süreçlerimizi, üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacıyla yüz yüze ve çevrim içi öğrenme araç ve stratejilerini bir arada kullanıyoruz.

Öğretmenler için alternatif içerik akışı, Blended Learning yaklaşımıyla oluşturulmuş ders içeriklerinin eğitsel paylaşım platformumuz üzerinden öğretmenlere sunulup paylaşıldığı süreç destek hizmetidir. Bu sayede öğretmen, dersi zenginleştirmek için kullanacağı bu içeriklere kolaylıkla, güvenilir bir kaynaktan ve ders planına uygun tarihlerde ulaşır. İçeriklerin yanı sıra içeriklerin anlam kazanacağı eğitsel senaryolar da süreç yönetimi tarafından öğretmenle paylaşılır. Öğretmen bu içerikleri, sınıf içinde ve dışında öğrencileriyle paylaşarak derse olan ilginin artmasını sağlar. Öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirerek bilgilerini derinleştirmelerine, tartışma ortamı yaratarak akademik bir konu üzerinde fikir alışverişi yapmalarına rehberlik eder.

Sınıf Duvarlarını Aşan Dinamik Öğrenme Ortamı

Öğretmen-öğrenci, öğretmen-öğretmen, öğrenci-öğrenci etkileşiminde, iş birliği temelli eğitsel paylaşım platformumuz öğrenmenin, okul sınırları dışında da kesintisiz devam etmesini sağlar. Blendend Learning yaklaşımıyla oluşturulmuş bu yeni nesil öğrenme ortamı; Sosyal Öğrenme, Ters-Yüz Öğrenme (Flipped Learning), Hibrit Öğrenme (Senkron/Asenkron), Akran Etkileşimli Öğrenme, Proje Tabanlı Öğrenme metodolojilerinin etkili bir şekilde uygulanmasına olanak tanır. Akademik iş birliği, sürekli iletişim, anlık takip ve anlık geri bildirim özellikleriyle, kullanıcının 21. yüzyıl becerilerini destekler. Öğrenciler, hem arkadaşlarıyla hem öğretmenleriyle etkileşimin sürekli olduğu, dinamik bir eğitsel iş birliği ortamında iletişim kurarlar.

Akademik Başarı ve Başarılı Sınav Performansı

Sınav başarısının güncel anahtarı doğru cevaptan çok düşünme süreçlerine odaklanmaktan geçer. Bu nedenle iki temel önceliğimizin sürekliliği başarılı sınav performansını sağlamaktadır.

  • Lise eğitimin ilk yılı itibariyle öğrencilerimizin kendileri güçlü ve yeterli hissederek öğrenme ve planlama süreçlerine katılımı
  • Sayısal ve sözel alanlarda sistematik takibi merkez yapan danışmanlık ile öğrenciye dair tüm verilerin profesyonel analizi

Sınav hazırlığının süreç becerilerinden oluşması gerçeğinden yola çıkarak, öğrencilerimizle kişisel ve takipçi bir iletişim mekanizması kurarak, onlar için esnek ve etkili yol haritaları oluşturarak her öğrencimizi başarıya taşıyoruz.

Temel Öğrenme Alanları

Temel öğrenme alanları genellikle bir öğrencinin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla belirlenen geniş kategorilerdir. Girne Kolejlerinde bu alanlar özel içeriklerle öğrencilerin tüm yönlerini kapsayacak şekilde planlama ile geliştirilir.

Bilişsel Alan: Öğrencinin zihinsel süreçleri ve bilişsel yetenekleri içerir. Bu alanda öğrenciler, matematik, fen bilimleri, dil sanatları, sosyal bilgiler gibi akademik konularda bilgi kazanma, problem çözme, eleştirel düşünme ve analitik becerilerini geliştirme süreçlerini deneyimler.

Duygusal Alan: Öğrencinin duygusal zeka ve duygusal sağlığına odaklanır. Bu alanda öğrenciler, duygularını tanıma, ifade etme, empati kurma, stresle baş etme ve ilişkiler kurma becerilerini geliştirme fırsatına sahiptir.

Duygusal Alan: Öğrencinin duygusal zeka ve duygusal sağlığına odaklanır. Bu alanda öğrenciler, duygularını tanıma, ifade etme, empati kurma, stresle baş etme ve ilişkiler kurma becerilerini geliştirme fırsatına sahiptir.

Sosyal Alan: Öğrencinin toplumsal becerilerini, sosyal sorumluluklarını ve etkileşim becerilerini içerir. Bu alanda öğrenciler, grup içinde çalışma, işbirliği, liderlik ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Sanatsal ve Yaratıcı Alan: Öğrencinin sanatsal ifade, yaratıcılık ve estetik anlayışını geliştirmesine odaklanır. Bu alanda öğrenciler, müzik, resim, drama, dans ve diğer sanatsal etkinlikler aracılığıyla kendilerini ifade etme ve yaratıcılıklarını ortaya koyma şansına sahiptir.

Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öğrencinin kendi değerleri, hedefleri ve ilgi alanları doğrultusunda kişisel ve mesleki gelişimini destekler. Bu alanda öğrenciler, kariyer planlama, liderlik becerileri, zaman yönetimi ve öğrenme stratejileri gibi konularda bilinçlenir.

Bu öğrenme alanları, bireyin çok yönlü bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla birleştirilir. Eğitim programlarımız ile bu alanlara dengeli bir şekilde vurgu yaparak öğrencilerin genel gelişimini destekleyecek çalışmaları planlarız.

İlgi ve Yetenek Atölyeleri

Sanat ve spor alanlarındaki gelişim atölyelerimizin ana ekseni; öğrencilerimizin kendi öğrenme hedeflerini oluşturarak kararlılık göstermeleri, farkındalık, üretim ve performans yönünde kendilerini ifade etmeleri ve entelektüel kimliklerini okulun dünya vizyonuyla buluşturmalıdır. Sanat tarihi, sağlık festivalleri, felsefe atölyeleri, yurt içi ve yurt dışı projelerle öğrencilerimiz estetik ve sağlık değerleriyle başarılarına çok yönlü katkıda bulunuyorlar.

Yetenek Akademisi

Girne Koleji Yetenek Akademisi sanat, spor, kodlama derslerimiz ile öğrencilerimize çeşitli spor ve sanat dallarında, temel becerilerini kazandırmayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz.

Görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik, drama, robotik kodlama disiplinlere yönelik oluşturduğumuz program içeriğimiz ile yetenek taramaları yapıyor öğrencilerimizi ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik bireysel yönlendirmeler ve çalışmalar yapıyoruz.