Lise Eğitimi

Lise eğitimi yetişkinlik dönemi öncesi öğrencilere hem şimdiki hem de gelecekteki yaşamlarında kendilerine güvenen ve yaşam taleplerini karşılayabilen bireyler olmalarını sağlamalıdır.

İngilizce Yeterliliğin Akademik Gelişimle Buluşması

Her kademenin başlangıcında olduğu gibi akademik ve sosyal hayatta araştırma dilinin İngilizce olduğu gerçeğiyle dokuzuncu sınıf öncesi programını oluşturduğumuz hazırlık sınıfı, Girne Koleji öğrencileri için önemli bir başlangıç ayrıcalığıdır. Uluslararası sınavlara katılımla dil yeterliliğinde global ölçeği baz alan, seviye sınıfları ile kişisel öğrenme ihtiyaçlarına yön veren ve deneyimli öğretmenlerimiz ile İngilizce dilini hayatının her aşamasında aktif kullanan bireyleri okulumuzdan mezun ediyoruz.

Başarılı Bir Sınav Performansının Gereklilikleri

Sınav başarısının güncel anahtarı doğru cevaptan çok düşünme süreçlerine odaklanmaktan geçer. Bu nedenle iki temel önceliğimizin sürekliliği başarılı sınav performansını sağlamaktadır:

-lise eğitimin ilk yılı itibariyle öğrencilerimizin kendileri güçlü ve yeterli hissederek öğrenme ve planlama süreçlerine katılımı
-sayısal ve sözel alanlarda sistematik takibi merkez yapan danışmanlık ile öğrenciye dair tüm verilerin profesyonel analizi

Sınav hazırlığının süreç becerilerinden oluşması gerçeğinden yola çıkarak, öğrencilerimizle kişisel ve takipçi bir iletişim mekanizması kurarak, onlar için esnek ve etkili yol haritaları oluşturarak her öğrencimizi başarıya taşıyoruz.

Genç Kariyer Programı

Lise eğitimi her öğrencinin kendi özgünlüğünde kendi üst kişisel hedeflerine ulaşmasını sağlayan ve tüm eğitim geçmişinin yapılandırdığı kritik bir süreçtir. Merak, ilgi ve potansiyelin yönlendirdiği kariyer hedefinde ise hem öğrencinin hem de eğitimcilerin önemli sorumlulukları vardır. Okulun sorumluluğu, öğrencinin kendisiyle ilgili ulaşabileceği hedefte yolunu açmak ve doğru yönlendirmeyi yapmak; öğrencinin sorumluluğuysa belirlediği hedefte ilerlerken oluşturulan ortamda duygusal, fiziksel ve entelektüel kararlılık göstermektir. Öğrencilerimizin sahip olduğu beceriler ve güçlü olduğu yönler üzerine çalışmasına olanak sağladığımız Genç Kariyer Programıyla onlara üniversite yaşamı ve mesleki başarıya dair güçlü bir deneyim platformu sunuyoruz.