Ölçme Değerlendirme

Girne Kolejlerinde Ölçme ve Değerlendirme eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Uygulanan bir programın başarısını, öğrencilerin başarısını ve eğitim öğretim faaliyetlerinin performansını ölçmeyi hedefler.

Ulusal ve uluslararası sınavlarda öğrencilerimizi başarıya taşımayı hedefleyen okullarımız aynı zamanda eğitim mottolarımızdan biri olan “Dünyanın kapıları sana açık” cümlesini desteklemek adına öğrencilerimizi “Yeni Dünya İnsanı” olarak hayata da hazırlamaktadır.

Akademik Başarı Takibi:

Akademik gelişimlerini ölçmek ve takip etmek için, eğitim öğretim yılı içerisinde yapılan yazılı sınavlar, deneme sınavları, hafta sonu ödevleri gibi ölçme araçları ile ölçmektedir. Yapay zeka destekli ölçme değerlendirme yazılımızı kullanarak ölçme sonuçları analiz edilmekte ve öğrencilerimizin eksik kaldıkları veya tam öğrenemedikleri kazanımlar belirlenmektedir. Akabinde de etüt çalışmaları, online canlı dersler, extra ödevlendirme gibi uygulamalarımızla öğrencilerimiz desteklenmektedir.

Öğrencilerimiz girmiş oldukları denemenin sonuçlarını Girne Online sistemimizden anlık görebilmekte, boş bıraktığı veya yanlış çözdüğü sorunun kazanımı ile alakalı eğitim videosunu istediği zaman izleyerek kazanımını pekiştirebilmektedir.

Öğrencimizin sene boyunca girdikleri sınavlar, yaptıkları ödevler, online denemelerden elde edilen verilerle kazanım bazlı gelişimleri okul yönetimi, rehberlik birimi, ders öğretmenleri, veliler ve öğrencimiz tarafından gözlemlenebilmektedir.

Sosyal Başarı Takibi:

“Yeni Dünya İnsanı” olarak hayata hazırlama süreçlerinde ise öğrencilerimizin sınıf seviyeleri göre belirlenen kazanım, davranış ve tutumları edinmeleri hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için süreç içerisinde öğretmenleriniz öğrencilerimizi gözlemlemekte ve her çeyrek dönem sonunda bu gözlemler birer karneye dönüştürülmektedir.

Karneler:

Anaokulundan Liseye tüm öğrencilerimize her çeyrek dönem sonunda, kendi öz disiplinini ve performansını görebilecekleri karneler verilmektedir.

Girne Karnesi

Her sınıf seviyesinde, her çeyrek dönem sonunda verilir. Girne Kolejleri eğitim felsefesinin temelini oluşturan 4 temanın kazanımlarını içermektedir.

Oracy Karnesi

1-7. sınıflara her sömestr sonunda verilir. Girne Kolejlerinin yabancı dile yaklaşımı olan ORACY sisteminin karnesidir.

Yabancı Dil Karnesi

Bütün sınıf seviyelerinde her çeyrek dönem sonunda verilir. İngilizce ve öğrencilerimizin seçmiş olduğu İspanyolca veya Almanca dersinin o çeyrek dönemdeki kazanımlarını içermektedir.

Akademik Performans Karnesi

Bütün sınıf seviyelerinde her çeyrek dönem sonunda verilir. Temel Dersler ve Uygulamalı Dersler olmak üzere 2 bölümden oluşur.

  • Anaokulda; gözleme dayalı Uygulamalı derslere ait kazanımları içerir.
  • İlkokulda, gözleme dayalı Temel ve Uygulamalı Dersler kazanımlarını içerir.
  • Ortaokulda, Öğrencilerimizin girdiği deneme sınavları ve Tetrislerden elde edilen veriler çerçevesinde Temel Dersler kazanımlarını ve gözleme dayalı Uygulamalı Dersler Kazanımlarını içerir.
  • Lisede, Öğrencilerimizin girdiği deneme sınavları ve Tetrislerden elde edilen veriler çerçevesinde Temel Dersler kazanımlarını ve gözleme dayalı Uygulamalı Dersler Kazanımlarını içerir.

MEB Karnesi

1-12. sınıflara her dönem sonunda verilir. Öğrencilerimizin girmiş olduğu yazılı notlarını, performans ve proje notlarını içerir. Milli Eğitim Bakanlığı’mızın resmi karnesidir.