Ortaokul Yabancı Diller Programı

Ortaokul Yabancı Diller Programı

Öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini güçlendirmek ve onları küresel vatandaşlar olarak hazırlamak Girne Kolejinin önde gelen hedeflerinden biridir. Proje tabanlı eğitim modelimizle öğrencilerimizi aktif, eleştirel düşünen, işbirliğine yatkın bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Proje Tabanlı Öğrenme modeli ile öğrencilerimizi sadece dilbilgisi kurallarını öğrenmelerine değil, aynı zamanda bu bilgileri gerçek dünya sorunlarına uygulamalarına teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizin, çeşitli projeler aracılığıyla dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda problem çözme ve iletişim yeteneklerini de güçlendiriyoruz.

İkinci Yabancı Dil Programı

Öğrencilerimize sadece bir dil daha öğrenmelerini değil, aynı zamanda farklı kültürleri anlama ve iletişim kurma becerilerini geliştirmelerini sağlamak istiyoruz. İkinci yabancı dil eğitimimiz, öğrencilere küresel bir perspektif kazandırarak dünya vatandaşları olmalarına katkı sağlar.

Dil öğrenimi, sadece kelime dağarcığını genişletmek değil, aynı zamanda o dilin konuşulduğu kültürü anlamakla da ilgilidir. Programımız, dil ve kültür birlikteliğini vurgulayarak öğrencilere zengin bir deneyim sunar.

Özellikle küçük yaşlarda ikinci bir yabancı dil öğrenmek, dil yeteneklerini geliştirme, beynin öğrenmeye açık yapısını artırma, etkili iletişim becerileri kazanma ve akademik başarıyı destekleme gibi avantajlar sağlar. Bunun yanı sıra, gelecekteki iş fırsatlarına hazırlık ve hızlı öğrenme yeteneğini geliştirme gibi önemli faydalar da sağlamaktadır.