Anaokulu Eğitim Programımız

21. yüzyılın gereksinim duyduğu bireyi yetiştirmek, ulusal özellik ve gereksinimleri karşılamak amacıyla
farklı öğrenme kuram ve modellerindeki çocuk merkezli modellerden yararlanılarak ‘Eklektik’ okul öncesi programı uygulanır.

Her ay farklı bir tema uygulanarak merkezde öğrencinin soruları ve bakış açısı yer alır. Öğrencilerimiz tema ile ilgili merak ettiği sorulara deney, oyun, gözlem gibi faaliyetlerle cevap ararlar ve yaparak yaşayarak öğrenirler. Merak etme, soru sorma, araştırma ve değerlendirme basamakları tema boyunca birbirini takip eder.