Yabancı Dil Eğitimi

DÜNYA KİMLİĞİNDE
YABANCI DİL EĞİTİMİ ve İLETİŞİM

En az iki dil yetkinliği olan, çoklu dil seçenekleriyle iletişim kurabilen,
dünyayı anlayan ve kendini dünyaya doğru ifade edebilen
dünya insanı yetiştiriyoruz.

Global Kampüs Deneyimi

İngilizce başta olmak üzere eğitim programlarımızda yabancı dil hakimiyeti, bizim için globalyetkinlik göstergesidir. Anaokulundan itibarenuygulanan yabancı dil eğitim programı, uluslararası müfredata uygun olup öğrencilerimizin günlüketkinliklerin içinde yaşayarak öğrenmelerini hedeflemektedir.

Öğrencilerimize sunduğumuz yabancı dil öğrenme süreci yalnızca dil bilgisel yeti değil, iletişimsel yetinin de kazandırılması sürecidir. Bu nedenle yabancı dilde iletişim kurabilmek için beş dil becerisini (okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazma, sözlü anlatım, karşılıklı konuşma) eşit derecede geliştirmek sistemimizin önceliğidir.

Learn English
At Girne College

Girne Kolejinde İngilizce Dili Eğitiminin en önemli amacı; öğrencilerimizi öğrenim, seyahat, kültürel paylaşım ve katılacakları herhangi bir sınav gibi yaşamlarının ileri safhalarında iletişimde ihtiyaç duyacakları gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Yabancı dil eğitiminde en önemli unsurun öğrencilerimizin aktif katılımı olduğuna inanarak, dil öğretimindeki güncel yöntemlerle İngilizceyi hayatın bir parçası haline getiriyoruz. Yabancı ve Türk öğretmenlerimizin eşliğinde sürdürülen aktif yabancı dil eğitimiyle, öğrencilerimizin anadilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini de kavramaları için gerekli yetileri erken çocukluk döneminden itibaren kazanmalarını sağlıyoruz. 

Girne Kolejinde İngilizce dili eğitimimizin akademik müfredatının temelini CEFR (Avrupa Dil Çerçevesi) kriterleri oluşturur.Bu doğrultuda İngilizce eğitim müfredatımız uluslararası standartlardadır.

Ayrıca, Girne Kolejinde İngilizce dersinin içerik yapılanması
dört temel kategoriden oluşmaktadır. 

Core
Program

Yoğunluklu olarak en fazla ders saatine sahip olan Core Program derslerimiz, dört temel beceriyi (okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazma ve konuşma sözlü ifade ve karşılıklı konuşma) geliştirmeye ve öğrencilerimizin temelini sağlamlaştırmaya yöneliktir.

Language
Arts

Hem dijital hem debasılı kaynaklarla işlediğimiz Language Arts derslerimizde, öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. ağlamlaştırmaya yöneliktir.

Integrated
Skills

Girne Koleji’ne özel olarak hazırlanan ve müfredatlar arası çalışmaları hedeflemiş olan entegre planlarımızın, Girne Koleji tematik çerçevesinde yer alan 4 temaya entegre edilerek işlenir. Oracy becerilerimizi entegre ederek proje bazlı çalışmalar yaptığımız dersimizdir.

GCO (Girne
Connects in Oracy)

Girne Connects inOracy derslerinde, öğrencilerimizin sözlü iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik, konuşma ve dinleme etkinlikleri yapılmaktadır.Anaokulu ve ilkokul kademelerinde GCO dersleri çift dilli yürütülmekte olup, ilgili dersler İngilizce öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin eş zamanlı öğretimiyle gerçekleşmektir. Girne Connects in Oracy derslerimiz diğer derslerimizden farklı bir ders planı ile planlanmaktadır.

Global Eğitim Temaları ile İngilizce Eğitimi

Temalarımızı 8’er haftalık dönemlere ayırarak öğrencilerimizin öğrendiklerini üretime dönüştürebilecekleri ve son haftamız olan “Academic Showcase” haftamızda 21. yüzyıl becerilerini sergileme ortamı sağlayarak, ürün ortaya koyabilecekleri şekilde tasarladık. Her tema tüm branşlarda uygulanmakta olup, disiplinler arası ilişkilendirme noktasında üst düzey öğrenci performansları gözlemlenmektedir. 

Yabancı dil öğrenimi yalnızca o dili konuşmayı öğrenmek değil, beraberinde kültürünü de öğrenip anlayabilmektir. İngilizcenin anadil olduğu ülkelerin kültürel özelliklerini ve farklı branşlardaki kullanımlarını uygulamalarıyla birlikte öğrenmelerini sağlayan, her sınıf seviyesi için Girne Kolejine özel hazırlanmış entegre planlarımız, branş öğretmenlerimiz ile iş birliği içerisinde işlenmektedir. Bu planlar dahilinde öğrencilerimiz hem Oracy becerilerini kullanabilmekte hem İngilizce derslerindeki gelişimlerini, ünite başlarında ve sonlarında hazırladıkları ürünlerle kendileri gözlemleyebilmekte hem de planlar ünite konusuyla ilişkili diğer branşlarla ortak çalışmayı gerektirdiği için disiplinler arası bağlantı kurabilmektedir.

GLOBAL TEMALARIMIZ

Dil Yeterliliğine
Uluslararası Sertifikasyon

Uluslararası standartları yabancı dil eğitiminde de karşılayan müfredatımız ile öğrencileri uluslararası dil sınavlarına hazırlayarak onların ilerlemelerini gösteren ve başarılarını takdir eden, dünya çapında kabul gören sertifikasyon imkanı sunmaktayız.

Öğrencilerimize uluslararası dil sınavları ile tanışma fırsatı vermek ve onların evrensel kriterlerle değerlendirilmeye başlamalarını sağlamak için her yıl Cambridge English Qualifications, Toefl Junior Tests gibi sınavlara girmelerini sağlıyoruz.

GCPD: Girne Continuous Professional Development

Eğitimde sürekli öğrenen bireyler olarak
günceli yakalamak adına ‘’Girne Sürekli
Profesyonel Gelişim’’ başlığı altında;

Yöneticilerimize,

Öğretmenlerimize,

Velilerimize,

Öğrencilerimize

yenilikçi ve kapsamlı içeriklerle
düzenlediğimiz yıl boyu devam edecek
eğitimler veriyor, bu eğitimlerin kalıcılığını
sağlamak için ön ve son değerlendirmelerde
bulunuyor ve her eğitimden sonra
öğrenilenleri uygulama ortamı
sunuyoruz.

l