Sağlıklı Gelişim Rehberliği

Bizim için, fırsatlar sunulduğunda harikalar yaratan varlığın
adıdır çocuk!

Başarılı hayat yolculuğuna Girne Amerikan Üniversitesinin dünya kimliğiyle ve organik bir bağla yön veren Girne Koleji olarak, anaokulundan lise mezuniyetine kadar başarıyı geliştiren değerler ile öğrencilerimizin;

• Farkındalığı yüksek
• Empati yanı gelişmiş
• Stratejik ve analitik düşünebilen
• Sorumluluk bilinci gelişmiş
• Özgüvenli
• Hedefleri olan
• Etkili iletişim becerilerine sahip

• Gelişim ve öğrenme odaklı olan
• Globalleşen dünyada bilimin ışığında ilerleyebilen
• Yeteneklerinin ve yaratıcılığının farkına varabilen
• Sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda, her öğrenciyi özel kabul edip geliştiren, bize geldiğinden daha fazlasını ona katarak bireysel gelişim yolunda ilerlemesini sağlayan, önleyici olmakla beraber gelişimsel çalışmalar yapan bir anlayışı benimsiyor, çevresi ile dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve kendini gerçekleştirmesi adına yürüttüğümüz rehberlik çalışmalarına ‘Sağlıklı

Gelişim Rehberliği’ diyerek yola çıkıyoruz.
Yeni dünya insanının başarı yolculuğunda üstlendiğimiz öncü rol ile öğrencilerimizin her zaman yanındayız.

Sağlıklı Gelişim Politikamızın 3 Temel Boyutu

Öğrenciye Yönelik
Sağlıklı Gelişim
Rehberliği

Öğrencilerimizin olumsuzdan çok olumlu yönlerini fark etmelerini sağlayıp ön plana çıkarmaları öncelikli hedefimizdir.

Yaptığımız bireysel görüşmeler, çalışmalar ve uygulanan rehberlik envanterleri ile öğrencilerimizi yakından tanırken kendi farkındalıklarını oluşturmalarını sağlayıp olumlu yönde geliştirebilmeleri için rehberlik edilmektedir. 

Karakter eğitimi dahilinde davranış yönetimi, sosyal beceri gelişimi, sorumluluk alma, akademik motivasyon, akran ilişkileri, gelişim dönemleri özellikleri, toplumsal değerler vb. konuları öğrencilerimize kazandırmakta, hem psikolojik hem akademik destek ile mutlu ve gerçek bir birey olmaları yolunda sağlam adımlarla ilerlemeleri konusunda destek verilmektedir.

Veliye Yönelik
Sağlıklı Gelişim Rehberliği

Öğrencilerimiz ile ilgili kişisel, sosyal, akademik ve bilişsel alanlarla ilgili gerçekleştirdiğimiz çalışmaları takip edebilmeleri adına veli bilgilendirme toplantıları ile veli iş birliğine önem verilmektedir.

Öğrenci gelişim dönemlerine uygun olarak belirlediğimiz konu başlıkları kapsamında aile seminerleri düzenlenmektedir.

Paylaştığımız Sağlıklı Gelişim Bültenlerimiz, videolarımız ve yaptığımız veli atölye çalışmaları ile veli-öğrenci iletişimine katkı sağlanmaktadır.

Öğretmenlere YönelikSağlıklı Gelişim Rehberliği

Rehberlik birimi, derse giren tüm öğretmenlerle dirsek teması içerisindedir. Öğretmen ve rehberlik servisinin işbirliği içerisinde çalışması öğrenciyi yakından tanıma ve takibini yapmak açısından önemli bir uygulamadır. 

Bu düşünceden yola çıkarak sınıftaki öğrencilerimiz ile ilgili yapılan görüşme ve gözlemleri paylaşmak adına düzenli öğretmen görüşmeleri gerçekleştirilmektedir. Edinilen bilgiler ışığında çalışmalar yürütülmektedir. Öğretmen eğitimlerimizle, öğrencilerimizin öğrenme alanlarında destek verebilmeleri ve öznel iyi oluş haline katkıda bulunabilmeleri adına ekip çalışmaları yapılmaktadır.


l