Sağlıklı Gelişim Rehberliği

saglikligelisim-rehberligi-cover.jpg

Bizim için, fırsatlar sunulduğunda
harikalar yaratan varlığın adıdır çocuk!

Sağlıklı gelişim politikamız, öğrencilerin bireysel farklılıklarını temel alan bir anlayışa sahiptir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü hizmetleri, öznel iyi oluş, sosyal-duygusal beceriler, akademik beceriler, kişisel gelişim, hedef yönetimi ve kariyer keşfi odağında yürütülmektedir.

Sağlıklı Gelişim Rehberliği ile öğrencilerimizin;

• Farkındalığı yüksek
• Empati yanı gelişmiş
• Stratejik ve analitik düşünebilen
• Sorumluluk bilinci gelişmiş
• Özgüvenli
• Hedefleri olan
• Etkili iletişim becerilerine sahip

• Gelişim ve öğrenme odaklı olan
• Globalleşen dünyada bilimin ışığında ilerleyebilen
• Yeteneklerinin ve yaratıcılığının farkına varabilen
• Sağlıklı ve mutlu

bireyler olarak yetişmelerini için sistemli, destekleyici ve gelişim odaklı bir desteğin verilmesini sağlamaktayız.

Bu hedefler doğrultusunda, her öğrenciyi özel kabul edip geliştiren, bize geldiğinden daha fazlasını ona katarak bireysel gelişim yolunda ilerlemesini sağlayan, önleyici olmakla beraber gelişimsel çalışmalar yapan bir anlayışı benimsiyor, çevresi ile dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve kendini gerçekleştirmesi adına yürüttüğümüz rehberlik çalışmalarına ‘Sağlıklı Gelişim Rehberliği’ diyerek yola çıkıyoruz.

Yeni dünya insanının başarı yolculuğunda üstlendiğimiz öncü rol ile öğrencilerimizin her zaman yanındayız.

Sağlıklı Gelişim Politikamızın 3 Temel Boyutu

Öğrenciye Yönelik
Sağlıklı Gelişim Rehberliği

Problem oluştuğunda müdahale eden bir yaklaşımdan ziyade problem oluşmadan öngörüp çözüm odaklı yaklaşım geliştiren, gelişimsel ve önleyici çalışmalar yapan bir anlayışı benimsiyoruz.

Kişilik Boyutunda
• Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
• Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
• Sorumluluk duygusunu geliştirme

İletişim Boyutunda
• Kendini tanıma becerilerini geliştirme
• Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
• Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

Kariyer Boyutunda
• Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
• Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
• Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

Eğitsel Başarı Boyutunda
• Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
• Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

Bireysel Psikolojik Danışma (Bireysel Rehberlik)
Psikolojik teknikler ve ölçme araçları ile uyguladığımız testler ile saptanan problemler veya gözlemlenen ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen konularda uygun çözümlerin bulunması, akademik başarı takibi ve gerekli yönlendirmenin yapılması için öğrencilerimize önleyici ve bireysel psikolojik danışmanlık desteği sağlıyoruz.

Sağlıklı Gelişim Rehberliği Dersleri
PDR Bölümü olarak düzenli aralıklarla yapılan kademe derslerimizde öğrencilerimize davranış geliştirme, benlik algısı, bilişsel alanların gelişimi, mesleki yetkinlik farkındalığı, yaş gelişimi özellikleri, iletişim, yaratıcılık, işbirliği, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi 21. yy becerilerini kazandırıyoruz.

Veliye Yönelik
Sağlıklı Gelişim Rehberliği

Öğrencilerimizle kişisel, sosyal, akademik ve bilişsel alanlarla ilgili gerçekleştirdiğimiz çalışmaları takip edebilmeleri adına veli - okul iş birliğini önemsiyoruz.

Veli Bültenleri ile anne babaların çocuklarını yetiştirirken ihtiyaç duyacakları konularda onlara rehber ediyoruz.

Veli Seminerleri ile okul psikolojik danışmanları, akademisyenler ve uzman konuklar tarafından çağın gereklilikleri doğrultusunda velilerimizi bilgilendiriyoruz.

Anne - Baba Atölyeleri ile ebeveyn farkındalığı kazandırmak ve velilerimizin çocukları ile iletişimine katkı sağlamak adına drama çalışmaları ve öğretici etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

Öğretmenlere Yönelik
Sağlıklı Gelişim Rehberliği

Öğretmen ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi iş birliği içerisinde çalışması öğrenciyi yakından tanıma ve takibini yapmak açısından önemlidir.

Bu anlayış doğrultusunda PDR birimi olarak, öğrencilerimiz ile ilgili yapılan görüşme ve gözlemleri paylaşmak üzere düzenli olarak öğretmen görüşmeleri gerçekleştiriyor ve edindiğimiz bilgiler ışığında öğretmenlerimizin de uygulayabileceği bireysel ve sınıf içi programlar hazırlıyoruz.

Öğrencilerimizin her alandaki gelişiminin en üst düzeye çıkarılmasını hedefliyoruz. Öğretmenlerimizle, çoklu zeka alanlarında öğretmek ve öğrenmek, öznel iyi oluş ve bilişsel alan geliştirme gibi konulu çalışmaları gerçekleştiriyor, hem onların mesleki gelişimlerine hem de öğrencilerimizin bütüncül gelişimlerine destek olabilmeleri konusunda onlara rehberlik ediyoruz.