ORACY

TÜRKİYE'DE İLK DEFA TÜM DERSLERDE ORACY

Oracy Nedir?

“Oracy " terimi, 1960'larda eğitim ve dil üzerine pek çok kitabı olan yazar Wilkinson tarafından, okuma ve yazma becerileri ile aynı düzeyde, sözlü dil becerilerinin eğitimsel önemini vurgulamak için kullanılmıştır. Wilkinson, Oracy’i  "sözel iletişimde konuşma ve dinleme becerilerini kullanabilme yeteneği" olarak tanımlamıştır.

Oracy, bir kişinin kendisini sözlü iletişimde etkili ifade edebilmesidir.

Oracy, aynı zamanda ne söylemek istediğinizi söylemek için kelime dağarcığınız ve  düşüncelerinizi başkaları için anlamlı olacak şekilde yapılandırma yeteneği ile ilgilidir.  

Oracy, konuşulan dilin etkili kullanımıdır.

Girne Kolejinde Oracy

Oracy, Girne Kolejinin eğitim yaklaşımıdır. Aktif dinleme, net konuşma ve iletişim kurma becerisi, öğrenme sürecinin temel bir parçası olarak görülür. Oracy Girne Kolejinde bir davranış bilinci olarak yer alır. Okuma yazmanın gelişimini destekler ve tüm konularda ilerlemenin anahtarı olur.

Girne Kolejinde Oracy müfredata entegre edilip, okul içindeki etkinlikler, ders dışı saatler, oyun, yemek, tüm zamanlarda bir davranış olarak uygulanmaktadır.

Oracy becerilerini uygulayan bir öğretmenin dediği gibi, 'Çocuklara fikir tartışmasını, münazarayı nasıl yapmasını öğretirseniz, onlara seslerini duyma ve duyurma şansı verirsiniz, onlara görmezden gelinmeme gücü verirsiniz'.

Okulda, yaşamda ve iş hayatında başarılı olmak için, öğrencilerin yazma ve okuma becerilerinin yanı sıra sözlü iletişim becerilerini geliştirmek hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle de Oracy ders alanlarına bölünen bir beceriden ziyade tüm dersleri kapsayan bir beceri çerçevesidir.

Öz güven, akademik ve sosyal başarının olmazsa olmazıdır. Öz güven tüm ders alanlarında gereklidir; Oracy öz güveni artırır.

Oracy, öğrenmeyi sağlayan güçlü bir araçtır. Çünkü Oracy öğrencilerin ve öğretmenlerin etkili birer konuşmacı ve dinleyici olmasını sağlar. Böylece, öğrenciler ve öğretmenler hem kendilerini, hem birbirlerini hem de etrafındaki dünyayı daha iyi anlarlar ve anlamlandırırlar.

Oracy eğitimi, öğrenme ve öğretme niteliğini artırır. Çünkü konuşma becerileri ve bu becerilerin aktif kullanımı ile öğrenen çocuklar, herhangi bir konu alanında derinleşme fırsatı bulurlar.

Oracy aktif bir öğrenme kültürü sağlar. Böylece, öğrenme alanı fark etmeksizin tüm öğrenciler, öğrenme süreçlerine görüşlerini ifade ederek, fikirlerini organize ederek, araştırma yaparak aktif katılım gösterir.

Oracy, öğrenmenin her alanında iletişim kalitesini yükseltir. Çünkü Oracy öz ifade gücünün, eleştirel ve iş birlikçi düşünmenin ve aktif kullanımına olanak sağladığı için duygusal ve zihinsel birlikteliğin, etkileşimin ve samimiyetin deneyimlenmesine fırsat sunar. İletişim kalitesi, öğrenme kalitesinin ön koşuludur.